Tích điểm thành viên

Cấp bậc thành viên

Chỉ tiêu tích lũy

 

Ưu đãi Tổng bill

Ưu đãi tháng sinh nhật

Kim cương

Trên 50 triệu   Tổng bill 
10%

Tặng Voucher 300.000đ

Vàng

Từ 21 triệu đến 50 triệu   Tổng bill 
7%

Tặng Voucher 200.000đ

Bạc

Từ 11 triệu đến 20 triệu   Tổng bill 
5%

Tặng Voucher 150.000đ

Đồng

Từ 2 triệu đến 10 triệu   Tổng bill 
3%

Tặng Voucher 100.000đ

Mới

Tạo thông tin    

Tặng Voucher 50.000đ